Nghe - Xem - Đọc - Ngẫm Thập cẩm

Để có thật nhiều hành động tốt trong xã hội

Sách của tác giả Phan Dũng (PGS. TSKH).
"Hành động tốt là hành động tuân thủ luật pháp; phù hợp quy luật mang tính đạo đức, văn hóa, văn minh cao; không chỉ tốt cho cá nhân hành động mà tốt cho cả những người khác, tốt cho cả cộng đồng, xã hội, môi trường; giúp xã hội tồn tại một cách lành mạnh và phát triển một cách bền vững."
[scribd-doc doc="287172612" key="dainganxanh" ]

About the author

dainganxanh

Leave a Comment