Tin học & cuộc sống

Google cung cấp Team Drive quá tiện dụng

Written by dainganxanh

- Một không gian lưu trữ dữ liệu dùng chung cho nhóm, cơ quan, trường học, ....
- Biến tài khoản gmail miễn phí thành Google Drive không giới hạn dung lượng.
Với 2 tính năng trên, tùy cách khai thác mà sẽ có hiệu quả khác nhau nhưng tệ lắm thì cũng đã rất ngon 🙂

About the author

dainganxanh

Leave a Comment