Hình ảnh - Sự kiện

Hoa tím Bằng lăng

Tháng mưa về  , tiếng mưa ru hời...
[pe2-gallery album="http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/116033452408836737896/albumid/6288991234699726641?alt=rss&hl=en_US&kind=photo" ]

About the author

dainganxanh

Leave a Comment