Creative Computing Nghe - Xem - Đọc - Ngẫm Ngưu kiến - Hạc tạp

Phương pháp luận sáng tạo (chương 2)

Sách của tác giả Phan Dũng (PGS. TSKH).
[scribd-doc doc="287172632" key="dainganxanh" ]

About the author

dainganxanh

Leave a Comment