MIT App Inventor Nghe - Xem - Đọc - Ngẫm Ngưu kiến - Hạc tạp

Phương pháp luận sáng tạo (chương 3)

Sách của tác giả Phan Dũng (PGS. TSKH).
[scribd-doc doc="287172628" key="dainganxanh"]

About the author

dainganxanh

Leave a Comment