Creative Computing Nghe - Xem - Đọc - Ngẫm Ngưu kiến - Hạc tạp

Sáng tạo thuật toán và lập trình

Bộ sách 3 tập của tác giả Nguyễn Xuân Huy
Tập 1
[scribd-doc doc="287608431" key="dainganxanh" ] Tập 2
[scribd-doc doc="287614788" key="dainganxanh" ] Tập 3
[scribd-doc doc="287614792" key="dainganxanh" ]

About the author

dainganxanh

Leave a Comment